Pattern Championships

 

2017 Tasmanian State Pattern Championship

2017 Pattern Championship

2016 Pattern Championship

2016 State Pattern Championship

November 2015 Pattern Competition

September 2015 Pattern Competition

2015 State Pattern Championship

November 2014

2014 State Pattern Championship

May 2013

March 2013